VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE HOLICKÉHO AUTOKLUBU

0

V tradiční únorové době se minulý pátek sešli členové místního autoklubu v prostorách restaurace v autokempu Hluboký ke své výroční členské schůzi.

Zahájení schůze se ujal člen výboru Václav Formánek, který přednesl návrhy na zvolení členů jednotlivých komisí – volební, mandátové a návrhové. Členové těchto komisí byli zvoleni bez připomínek a tím byl program schůze schválen. Z celkového počtu 53 členů bylo přítomno 44, tudíž i celá schůze byla usnášení schopná.

Zprávu o činnosti autoklubu za uplynulý rok přednesl předseda František Bezdíček. Za loňský rok se klub nemohl bohužel pochlubit uspořádáním motokrosových závodů z důvodu nedohody s majitelem pozemků na závodišti panem Špačkem. V areálu závodiště též došlo v minulém roce ke spáchání trestného činu, neznámý pachatel rozkradl a zdemoloval prostory umyváren a WC v parkovišti závodních strojů. Předseda se též zmínil i o rozsahu prací při údržbě autokempu a v souvislosti s tímto pochválil dobrou spolupráci s automobilní školou v Holicích.
V letošním roce by se měl v prostorách závodiště, patřících autoklubu, ve dnech 20. až 21. června opět uspořádat extrémní závod GLADIATOR RACE, v areálu autokempu pak budou dvoje závody lodních modelů.
Zprávu o ekonomické situaci a hospodaření za rok 2014 přednesl ekonom klubu pan Josef Zeman. Za zmínku zde stojí zakoupení dvou starších mobilheimů za účelem zlepšení poskytovaných ubytovacích služeb v prostorách autokempu Hluboký.
Výroční členské schůze se zúčastnil i prezident autoklubu České republiky pan Roman Ječmínek, který závěrem pronesl několik slov k zúčastněným členům holického klubu. Vyjádřil znepokojení se situací v našem autoklubu, neboť neuspořádání žádných motokrosových závodů dělá starosti i vedení českého autoklubu. Slíbil, že se pokusí v tomto směru podniknout nějaké kroky. Za město se schůze zúčastnil místostarosta pan Petr Bajer, který vyjádřil podporu ze strany městského úřadu.

Doufejme, že se toto podaří a že holická trať bude opět hostit motokrosaře!

autor: Ivan Mikan

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz