KDO NEDLUŽÍ, NENÍ ČECH…? II.

0

V minulém článku jsme našim čtenářům nabídli povídání se specialistkou na oddlužení dle insolvenčního zákona a dluhovou poradkyní paní Lenkou Šimerdovou.

Protože jsme zaznamenali pozitivní zájem o zmiňovanou problematiku a slibovali pokračování našeho rozhovoru, přinášíme nyní jeho další část. Bude se týkat samotných exekucí a co jim předchází.

Co tedy obávané exekuci majetku dlužníka předchází?
Je třeba zdůraznit, že exekuce na majetek povinného je už opravdu krajní řešení, ke kterému věřitel sáhne až tehdy, když všechny ostatní pokusy o vymožení pohledávky selžou. Stále je mnoho zástupců především v nebankovním sektoru, kteří se snaží po jedné nebo dvou nezaplacených splátkách dlužníka zastrašovat exekucemi, což je v tuto chvíli skutečně předčasné. Vymáhat pohledávky je samozřejmě jejich práce, ale někteří jsou schopni sáhnout i k prostředkům, na které nemají právo. Slovo „exekuce“ a slova odvozená smí používat skutečně pouze pracovníci exekutorských úřadů.

A jaká práva mají tedy tito obchodní zástupci? Jak mohou své pohledávky vymáhat?
Pouze legálními prostředky – to znamená písemnými upomínkami a finančními sankcemi v souladu s podepsanou smlouvou, případně prostřednictvím telefonu. Nemají ale rozhodně právo vyptávat se na dlužníka např. sousedů, vylepovat jakákoli upozornění týkající se dluhů např. na dveře, telefonovat mu do práce a komukoli sdělovat, že konkrétní člověk je v prodlení se splátkami, vyptávat se na něj na obecním úřadě apod. Zkrátka nesmí dlužníkovi dělat ostudu. Pokud zazvoní takový člověk u dlužníkových dveří, je jen na něm, jestli ho pustí dovnitř. Nerada bych, aby to vypadalo, že si máte půjčit a pak se svým závazkům vyhýbat, to určitě ne, ale ani druhá strana by neměla své kompetence přesahovat.

Co když dlužník na zaslané upomínky nereaguje?
Pokud dlužník nezaplatil již několik splátek po sobě, pak věřitel v souladu se svými obchodními podmínkami pohledávku sesplatní, takže je od té chvíle splatná jako celek. Dlužník přišel o výhodu splátek. Takto sesplatněnou pohledávku může dál vymáhat sám věřitel nebo může pověřit nějakou vymáhací společnost, případně pohledávku někdo koupí a pak jí vymáhá nový věřitel. Nejdříve opět upomínkami, případně telefonicky, kompetence jsou zde totožné.

Co když ani pak dlužník nezaplatí?
Teprve pak přijde na řadu soudní nebo rozhodčí řízení. Výstupem z něj je pak exekuční titul, který již věřitele opravňuje zahájit exekuční řízení. Na to má věřitel od nabytí právní moci exekučního titulu 10 let.

Takže než začne samotné exekuční řízení, má dlužník mnoho možností mu zabránit?
Přesně tak. Pokud se člověk dostal dočasně do skluzu se splátkami, doporučuji s věřiteli co nejvíce komunikovat, zaplatit podle možností alespoň něco. Dluh vám jistě neodpustí, ale nebudou tolik pospíchat s jeho navyšováním a s jeho sesplatněním, což už může být pro většinu lidí problém.

Co čeká dlužníka, proti kterému je zahájeno exekuční řízení?
Exekutorský úřad je schopen během několika málo hodin zmapovat všechen majetek dlužníka, který je veden v registrech, v katastru nemovitostí i u bank, penzijních fondů apod. a zahájí příslušná opatření k jeho zajištění. Pravomocí exekutora je např. zablokovat bankovní účet, uvalit srážky na příjem dlužníka (případně jeho manželky), vložit zástavní právo do katastru nemovitostí, zajistit movité věci dlužníka. Co ale rozhodně nesmí, je postihnout jakýkoli majetek třetí osoby – např. rodičů nebo dětí dlužníka. To, čí jsou věci v bytě, se ale obtížně dokazuje, čehož bohužel vykonavatelé exekutora často zneužívají. Mnohdy tak donutí členy rodiny, aby dluh za dlužníka zaplatili oni.

Jak se může člověk proti exekuci bránit?
Pokud už exekuční řízení začalo, existují pouze dvě legální cesty, jak ho může dlužník zastavit: zaplatit celou pohledávku i s příslušenstvím nebo zahájit insolvenční řízení.

Tomu se už budeme věnovat v třetím pokračování našeho cyklu. Nyní se ale nemohu nezeptat: minule jste čtenáře zvala na besedu v kavárně Apatyka v Pardubicích. Splnila vaše očekávání?
Vrchovatě! Prvotním záměrem sice bylo posílit finanční gramotnost seniorů, kteří jsou snadnou kořistí různých podvodníků, ale přišlo spíše více lidí v produktivním věku. A ti mě i mojí kolegyni a majitelku firmy 123-oddlužení, s.r.o. paní Soňu Králíčkovou-Struhárovou velice mile překvapili. Svojí aktivitou a četnými dotazy nás nenechali přes tři hodiny odpočinout! Proto také na středu 25. března od 15. hodin plánujeme besedu na téma půjčky, exekuce a jejich řešení, opět Vás i všechny čtenáře srdečně zveme do útulných prostor kavárny APATYKA na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Děkujeme za zajímavé informace i za pozvání a těšíme se na další povídání.

autor: Ivan Mikan

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz