PETICE

0

Již několik měsíců probíhá v Holicích diskuze o tom, zda bude nebo nebude realizováno nové parkoviště nebo podobná zpevněná plocha v prostoru bývalé městské tržnice naproti autobusovému nádraží.

Od „hospodského tlachání“, zpráv a komentářů v rubrice „Šušká se“ a různých facebookových protestů došlo i na reálné činy. Město Holice zadalo nezávislé firmě vypracování studie parkování ve městě. Avšak zároveň zařadilo do kapitálového rozpočtu položku: Parkoviště Vitamína – projektová dokumentace – 245 000,00 Kč. Takže je už před studií jasno, kde vznikne nová plocha pro parkování! Není na tom něco špatně? Vlna nesouhlasu s touto realizací je na holické poměry opravdu velká. Vznikl petiční výbor, který si dal za úkol proti tomuto záměru bojovat. Nepůjde ale o nekalý či nečestný boj, zbraně tasí na základě Zákona o právu petičním. Petiční výbor na svém zasedání v pátek 17. dubna 2015 odsouhlasil konečné znění PETICE, které uvádíme níže.

Tímto vyzýváme občany, kteří se s touto peticí ztotožňují, aby snahu petičního výboru podpořili svým podpisem. Petici můžete podepsat na několika místech v centru města, například zde:

Restaurace Corona (Zlatá koruna) – Jungmannova 5, Holice
Na Rynku – Cafe restaurant – nám. T. G. Masaryka 32, Holice
Restaurace pod Kaštanem
Vitamína – ulice Bratří Čapků, Holice
BL KVĚTINKA s.r.o. – Zahradní 1017, Holice

Petiční archy má u sebe i každý člen petičního výboru, neváhejte ho ve svém okolí kontaktovat.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, na podporu vybudování odpočinkové zóny s parkovou úpravou, s prvky dětského hřiště, venkovními fitness zařízeními pro dospělé i seniory, včetně místa pro konání kulturních akcí v místě „Městské tržnice“, též nazývané jako „Prostor u Vitamíny“ naproti autobusovému nádraží na křižovatce ulic Havlíčkova a Bratří Čapků v Holicích.

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, my, níže podepsaní občané města Holic, prostřednictvím této petice žádáme, aby město Holice, jakožto výlučný vlastník pozemků, parcelní číslo 571/1 o výměře 237 m2 a parcelní číslo 572 o výměře 392 m2 na křižovatce ulic Havlíčkova a Bratří Čapků, realizovalo na těchto pozemcích záměr vybudování ODPOČINKOVÉ ZÓNY s parkovou úpravou.

Myslíme si, že plánované znehodnocení tohoto místa zpevněnou plochou a parkovištěm není v zájmu obyvatel našeho města. Tyto pozemky jsou podle našeho názoru ideálním místem pro vybudování zóny, která nabídne prostor pro odpočinek a relaxaci občanům Holic, především rodičům s dětmi a seniorům. Půjde tedy o prostor, který v současné době v centru Holic chybí. Tento projekt bude určitě uvítán i turisty, cyklisty a návštěvníky našeho města a rovněž z řad žáků a studentů, kteří využívají protilehlé autobusové nádraží.

Místo by mělo být vybaveno odpovídajícím městským mobiliářem – větším množstvím laviček doplněných o stoly, dále pak herními prvky pro děti, fitness zařízeními pro dospělé i seniory, stojany na kola, odpadkovými koši, místem pro pořádání menších kulturních či společenských akcí a také elektrickou přípojkou. Vše by mělo být doplněno odpovídající parkovou úpravou s důrazem na kvalitní trávník, nízkou výsadbou po celém obvodu a také oplocením. Režim provozu tohoto místa by měl být totožný s městskými dětskými hřišti spravovanými Technickými službami Holice, včetně provozního řádu a provozní doby. Dohled nad celým prostorem by měla zajišťovat nasmlouvaná služba Městské policie Pardubice a také kamerový systém.

Žádáme, aby adresáti této petice aktivně přistoupili k realizaci tohoto projektu, pokud nebude v rozporu s platnými právními předpisy.

Děkujeme Vám.
V Holicích dne 17.4.2015

Za petiční výbor:
Martin Holan, Pod Parkem 403, Holice, PSČ 534 01
Hana Dědičová, Dudychova 128, Holice, PSČ 534 01
Pavel Poledno, Husova 583, Holice, PSČ 534 01
Monika Spilková, Husova 532, Holice, PSČ 534 01
Tereza Marková, Na Mušce 1124, Holice, PSČ 534 01
Tomáš Kopecký, Havlíčkova 69, Holice, PSČ 534 01
Marie Mikanová, U Kapličky 1024, Holice, PSČ 534 01
David Urbánek, Pod Homolí 1147, Holice, PSČ 534 01
Iveta Prokopová, Jiráskova 602, Holice, PSČ 534 01
Petr Bažant, Koudelka 36, Holice, PSČ 534 01

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Za petiční výbor jedná:
Martin Holan, Pod Parkem 403, Holice, PSČ 534 01

Adresáti petice:
Starosta a místostarosta města Holic
Zastupitelstvo města Holic
Městský úřad Holice

autor: Tomáš Kopecký

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz