KDO NEDLUŽÍ, NENÍ ČECH…? III.

0

V minulém článku jsme našim čtenářům nabídli povídání se specialistkou na oddlužení dle insolvenčního zákona a dluhovou poradkyní paní Lenkou Šimerdovou na téma exekuce a co jim předchází. Nyní přinášíme již třetí, poslední část rozhovoru o dluzích a exekucích, zaměřeného tentokrát na jejich řešení.

Když tedy člověk své dluhy nezvládá a vytlouká tzv. klín klínem, co má dělat?
Buď se bude se svými dluhy potýkat dlouhé roky bez jistoty konce a nebo může vyhlásit osobní bankrot neboli požádat o insolvenci a oddlužení dle insolvenčního zákona.

Požádat koho a jak?
Oddlužení dle insolvenčního zákona povoluje krajský soud, příslušný k místu bydliště dlužníka, kam si dlužník podá písemný návrh. Do dvou hodin od podání návrhu je pod ochranou insolvenčního zákona, který je nadřazen zákonu exekučnímu. Prakticky to znamená, že žádný z dluhů se již nesmí navyšovat o úroky, sankce a penále a exekutor nesmí provést exekuci – insolvence je jediný legální nástroj, který tohle umí. Zastavení navyšování svých dluhů dosáhnete pouze okamžitým zaplacením dluhu nebo právě oddlužením.

Co následuje po podání návrhu na soud?
Zhruba za 1 – 3 měsíce je soudem oddlužení povoleno a za další 2 měsíce proběhne na krajském soudě přezkumné jednání. Tam se přezkoumají přihlášené pohledávky a určí se způsob oddlužení. Způsoby oddlužení jsou dva – prodejem majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem. Oddlužení může trvat maximálně 5 let a za tu dobu musí být zaplaceno alespoň 30% všech nezajištěných závazků dlužníka. Pak dostane dlužník usnesení soudu o oddlužení a zbytek jeho nezajištěných závazků zanikne – tedy až 70%! Toho je možné docílit pouze oddlužením dle insolvenčního zákona, žádný jiný legální nástroj tohle neumí.

Co to znamená „nezajištěné závazky“?
To znamená, že závazky nejsou zajištěny majetkem dlužníka. Naopak zajištěné závazky majetkem dlužníka zajištěny jsou většinou zástavním právem na nemovitosti.

Takže zajištěné závazky oddlužení neřeší?
Ano i ne, záleží na způsobu oddlužení, který určuje soud. Zajištěné závazky totiž nemohou být v oddlužení plněny splátkovým kalendářem a v insolvenci se řeší tedy pouze při zpeněžení majetkové podstaty, při soudem určeném splátkovém kalendáři až po výzvě zajištěného věřitele k prodeji. Navíc přesné určení, které závazky jsou a které nejsou zajištěné, je možné až po provedených přihláškách věřitelů na soud, protože zajištěný věřitel si může vybrat, zda bude do řízení vstupovat jako zajištěný či jako nezajištěný.

Teď už se v tom ztrácím… 🙂
Není divu, tato problematika je velice obsáhlá, do úvahy připadá bezpočet variant. Je nutný individuální přístup ke každému případu, vše klientovi řádně v klidu vysvětlit a upozornit ho na možná rizika. Proto doporučuji všem, kteří potřebují řešit svou dluhovou situaci, obrátit se na specializovanou a seriózní společnost, která má s insolvencí dlouhodobou zkušenost.

Jak ale laik pozná, že společnost, na kterou se obrátil, je seriózní?
Někdy je problém to rozeznat, bohužel je zde prostor pro mnoho společností či „podnikavců“, kteří za oddlužení vydávají např. podpis další úvěrové smlouvy, která jakoby vše řeší, ale v podstatě člověka zadluží ještě mnohem víc a v budoucnu mu připraví daleko víc potíží než užitku. A to není zdaleka jediná past, která na dlužníky čeká, Češi jsou velmi vynalézaví. Pokud chce člověk, který uvízl v dluhové pasti, svou situaci vyřešit, nikoli oddalovat její řešení, pomůže mu pouze oddlužení podle insolvenčního zákona, které jsem popsala výše.
Důležité je především, aby klientovi vše podrobně vysvětlil specialista na osobní schůzce ve firemní kanceláři, napsal mu kvalitní návrh na povolení oddlužení a hlavně mu zajistil kvalitní servis až do přezkumného jednání. To vše je určitě důležitým startem pro úspěšné oddlužení a začátek nového života bez nepříjemných telefonátů od věřitelů, bez exekucí, bezesných nocí a domácích hádek.

Je někdo, kdo o oddlužení požádat nemůže – např. důchodci, maminky na mateřské dovolené, podnikatelé?
O oddlužení může požádat každý, kdo má závazky u českých bank a institucí a splňuje zákonné podmínky na povolení oddlužení. Čili všichni z výše jmenovaných mohou být v insolvenci úspěšní, ale rozhodně po poradě se zkušeným specialistou. Máme už dokonce i několik úspěšných žádostí u lidí dlouhodobě nezaměstnaných, ale je potřeba samozřejmě splnit zákonné podmínky. Naše firma poskytuje garanci úspěšnosti každému klientovi, kterému návrh vypracujeme.

Mohou se na Vás naši čtenáři případně obrátit ve svých záležitostech?
Samozřejmě, vašim čtenářům jsem k dispozici buď prostřednictvím emailu na adrese: lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz nebo na telefonu 725 280 848. Kromě toho ve středu 3. června od 15 hodin pořádáme opět v Café Apatyka na Pernštýnském náměstí v Pardubicích besedu na téma dluhy, exekuce a jejich řešení.

Holické noviny děkují paní Lence Šimerdové za pěkné povídání a čas, který nám věnovala.

autor: Ivan Mikan

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz