KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH POŘADŮ

0

Ten nepříjemný pocit zná kdejaký organizátor. Dlouhou dobu připravuje svou akci a potom zjistí, že už se ve stejný den koná něco jiného. Kolize vždycky představuje komplikaci. Publikum se tříští, vynaložené úsilí přichází vniveč.

Toto riziko by měla pomoci zmírnit novinka v podobě vylepšeného elektronického kalendáře kulturních a společenských akcí na internetových stránkách města Holic, kterou na základě podnětu zástupců holických kulturních organizací iniciovala kulturní komise a kterou bude spravovat kulturní dům.

Jak bude systém fungovat?

Co nejdříve zašlete na e-mailovou adresu kalendarholice@gmail.com podstatné informace o Vámi organizovaném pořadu. Pracovníci kulturního domu je v jednotném formátu zaevidují a ihned on-line zpřístupní veřejnosti.

Je potřeba používat pouze výše uvedenou adresu, nebo existují i jiné způsoby, jak údaje zveřejnit?

Pokud chcete mít jistotu publikování, využívejte pouze e-mail kalendarholice@gmail.com.

Pro koho je kalendář určen?

Pro všechny pořadatele, fyzické i právnické osoby, kulturních a společenských pořadů z Holic i okolí.

Proč nemůže vkládat události přímo pořadatel?

Soudíme, že je třeba administrátora, který zaručí jednotnou formu sdělení. Současně se tím zamezí zneužívání této aplikace.

Kde bude kalendář zpřístupněn?

Na internetových stránkách města, na webu kulturního domu, až bude zprovozněn, odkaz bude umístěn na server www.holickenoviny.cz a všude jinde, kde se naskytne příležitost.

Kde budou dále informace využity?

V Holických listech, podle prostorových možností případně na dalších tištěných propagačních materiálech.

Bude kulturní dům či kulturní komise do termínů konání pořadů nějak zasahovat?

Nikoliv. Elektronický kalendář pouze představuje prostor, kde budou na jednom místě shromážděné veškeré kulturní a společenské události. Je pak už na příslušných aktérech, aby se spolu domluvili a eventuálně nalezli řešení.

V čem spočívá inovace oproti současnému stavu?

Zatímco současný kalendář je plněn pouze na měsíc dopředu, nyní se budou akce vkládat na nekonečně dlouhý horizont. Dojde také k jeho lepšímu zviditelnění a zpřístupnění na úvodní stránce www.holice.eu, novinou je i výše uvedené sdílení.

Je jasné, že případné souběhy nelze nikdy stoprocentně vyloučit. Věříme však v solidnost organizátorů i ve skutečnost, že jim bude výše popsaný nástroj alespoň částečně nápomocen. Současně přivítáme jakékoliv další připomínky vedoucí ke zlepšení celého systému.

autor: Karel Král

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz