ZUŠ KARLA MALICHA – PLATBA ZA PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO

0

Dobrý den, na základě opakovaných dotazů a diskuzí okolo doplatku za vícepráce na ZUŠ Karla Malicha mi dovolte, abych za sebe, jako zastupitele města, podal krátký informační sumář ohledně konečné částky, kterou město za vícepráce zaplatí.

Zastupitelům byly předány čtyři návrhy na zaplacení víceprací, které se lišily rozsahem nárokovaných viceprací. Nejnižší návrh byl na částku 1 326 310,70 Kč včetně DPH (mínus 100.000,- Kč – sankce za nesplněný termín) – tj. 1 226 310,70 Kč včetně DPH. Ten nejvyšší byl za 1 968 733,80 Kč včetně DPH (mínus 100.000,- Kč – sankce za nesplněný termín) – tj. 1 868 733,80 Kč včetně DPH.

Hlasovalo se o nejnižší variantě, ta obsahovala vícepráce pouze na základě připomínek od hasičského záchranného sboru, inspektorátu bezpečnosti práce a ČAA (asociace handicapovaných osob) – tj. náklady, které se daly těžko předvídat před kolaudací a tak ani nemohly být součastí projektu. Nejsem ale stavebník, takže to je spíš má logická úvaha.

Dále se hlasovalo o nejvyšší variantě (kdy byly, kromě výše uvedeného, ještě další vícenáklady). Obě hlasování byla tajná. Výsledek hlasování, alespoň početně, je v zápisu ze zastupitelstva:

Výsledky hlasování k částce 1 868 733,80 Kč – bylo odevzdáno 17 platných lístků, z toho PRO hlasovalo 13 členů, PROTI 1, ZDRŽELI SE 3 – návrh byl přijat.

Výsledky hlasování k částce 1 226 310,70 Kč – bylo odevzdáno 17 platných lístků, z toho PRO hlasovali 4 členové, PROTI 10, ZDRŽELI SE 3 – návrh nebyl přijat.

Celkem se tedy za práce provedené nad rámec smlouvy o dílo zaplatí zastupitelstvem odsouhlasených 1 868 733,80 Kč včetně DPH .

autor: Ing. Jaromír Lohniský MBA, zastupitel

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz