ZUŠ KARLA MALICHA – INFORMACE OD ŘEDITELE ŠKOLY

0

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás touto cestou informoval o dění v ZUŠ Karla Malicha. Vzhledem k tomu, že došlo na konci školního roku k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nových žáků do ZUŠ Karla Malicha a přes enormní zájem nebylo bohužel možné každému zájemci vyhovět, tak volíme tuto cestu k vysvětlení.

ZUŠ Karla Malicha je státní škola zřizovaná Městem Holice. Je zapsána v rejstříku škol České republiky. Pro ZUŠ je platný Rámcový vzdělávací program, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle něj vypracovaly jednotlivé školy své Školní vzdělávací programy (ŠVP), dle kterých od 1. 9. 2012 vyučují.
ZUŠ jsou financovány jednak ze státního rozpočtu. Ministerstvo školství dle státních normativů na žáka přiděluje dotace krajským úřadům a ty dále na základě krajských normativů financují jednotlivé školy. Studium žáka tak stoprocentně hradí stát. To znamená, že rodič neplatí tzv. školné, ale dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání platí Úplatu za vzdělávání, která tvoří část dotace na provoz školy. Ostatní náklady spojené s provozem poskytuje Město Holice.
ZUŠ Karla Malicha má ministerstvem školství danou kapacitu 600 žáků. V minulosti se počet žáků v ZUŠ v Holicích pohyboval cca kolem 400. Od roku 2012 dochází k postupnému navyšování počtu žáků až na současných 570 i přesto, že je pardubickým krajem doporučeno (zakázáno) nenavyšovat počet žáků v ZUŠ.
Při letošním rozhodování u 180 dodaných přihlášek bylo vyhověno 80 uchazečům a to především těm nejmladším (1. a 2. tř. ZŠ), jelikož se jedná o žáky našeho tzv. přípravného studia, kde nejlépe můžeme pomoci s rozhodováním o jejich uměleckém zaměření. U starších žáků je problém se zařazením do ročníků v ZUŠ, která má korespondovat s docházkou do základní školy, aby nedocházelo hlavně v kolektivní výuce k velkým věkovým rozdílům a žák bez problémů plnil školní vzdělávací program. I přesto se snažíme některé starší žáky přijímat, ale většinou se tak děje u specifických hudebních nástrojů, na které se začíná v pozdějším věku.
Ze strany zřizovatele se těšíme velké podpoře, ale bohužel ani nová budova ZUŠ Karla Malicha není „nafukovací“ a i ZUŠ se musejí řídit zákony a vyhláškami.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem Mgr. art. František Machač – ředitel školy.

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz