ÚVAHA K PŘEMÍSTĚNÍ SOCHY BARIKÁDNÍKA

0

Když vedení města Holice přišlo s návrhem revitalizace Sokolského parku, což je věc určitě potřebná, nesdílím názor tzv. zelených, že každý strom musí být zachován, dokud sám od sebe nepadne, naopak si myslím, že pravidelná obnova zeleně ve městě je žádoucí.

Tak jsem tuto iniciativu uvítal a navrhl předchozímu vedení MÚ, které nechalo vypracovat první studii, zahrnout do toho i úpravu Městského parku ve Smetanově ulici. V nové studii revitalizace Sokolského parku mě překvapil návrh na odstranění sochy Barikádníka od holického rodáka akademického sochaře Josefa Malejovského, s návrhem na umístění v jiné části města. V rámci ankety v Holických listech pak byly dány občanům k vyjádření čtyři možné návrhy nového umístění sochy a to konkrétně: Mateřská škola Staré Holice – zahrada před budovou, před Qantem – vedle makety radnice, ulice Nádražní – u pomníčku padlých před SAŠ a před parkovištěm u místního hřbitova. S výsledky ankety se měli občané možnost seznámit na veřejném projednávání 4. listopadu. Tohoto jednání jsem se nemohl zúčastnit a tak jsem požádal PaedDr.Václava Vojtěcha, CSc., člena rady města, aby zde přednesl požadavek, aby si k tomuto záměru vedení města vyžádalo stanovisko odborného pracoviště a to konkrétně Východočeské galerie v Pardubicích, kde je ředitelkou holická rodačka PhDr. Hana Řeháková.

Jak mě dr. Vojtěch informoval, tak teprve na poslední chvíli, po urgenci, MÚ zaslal paní ředitelce VČG tento dotaz, ale vzhledem k její pracovní vytíženosti nemohla odpovědět do jednání zastupitelstva. Protože dr.Vojtěch hovořil s paní ředitelkou o této záležitosti ještě před tímto zastupitelstvem, tak zastupitele o jejím názoru informoval.

Paní ředitelka doporučila, vzhledem k tomu, že je zde ještě několik občanů, kteří prožili holické povstání v roce 1945 a přemístění sochy je proto velmi citlivé téma, aby MÚ požádal architekty, kteří pracují na revitalizaci Sokolského parku o zpracování možností přemístění sochy do jednotlivých míst ve městě (nejen oněch 4 výše jmenovaných, ale i dalších, které byly v rámci ankety občany navrženy) tak, že zde bude obsažen ideový záměr, proč právě toto místo, dále finanční rozbor přestěhování sochy a to nejdůležitější pro občany a zastupitele, kteří mají fundovaně o tom rozhodnout tzv. vizualizaci, neboli obrázek, jak by socha vypadala na nových stanovištích, jak např. ukazuje fotografie možného řešení u MÚ.

Jak jsem byl informován, tak zastupitelé svojí většinou toto odmítli a odsouhlasili přemístění pod parkoviště u hřbitova, i když byli upozorněni na to, že jednou může tato socha v budoucnosti překážet eventuelní výstavbě rozlučkové síně a potom se opět bude hledat nové řešení umístění sochy. Je škoda, že zastupitelé rozhodli o soše bez lepší a hlubší znalosti věci.

autor: Jaromír Lohniský, člen Výboru pro kulturu a ochranu památek Pardubického kraje

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz