SOUTĚŽ „NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA, PŘEDZAHRÁDKA NEBO BALKÓN HOLIC A OKOLÍ“

0

ZO ČZS Holice pod záštitou města Holice vyhlašuje fotografickou soutěž „Nejkrásnější zahrada, předzahrádka nebo balkón Holic a okolí“. Soutěž probíhá od 1.5.2016 do 20.8.2016.

Vyhodnocení soutěže a předání cen bude v neděli 18. 9. 2016 na zářijové výstavě „Ovoce, zeleniny a květin“ ZO ČZS Holice v areálu chovatelů u vlakového nádraží v Holicích.
Podrobné informace:
Vyhlášení fotografické soutěže „Nejkrásnější zahrada, předzahrádka nebo balkón Holic a okolí“
Soutěž vyhlašuje ZO ČZS Holice pod záštitou města Holic k 680. výročí města Holic

Témata soutěžních fotografií:
1. Moje zahrada
2. Moje předzahrádka
3. Můj balkón

Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 1.5.2016 do 20.8.2016. Konečná uzávěrka pro zasílání fotografií v elektronické podobě na e-mail: soutez.zahradkari@seznam.cz je 20.8.2016 do 12:00 hodin. Fotografie můžete dodat na DVD také na adresu: Alena Rabasová, Josefská 208, 534 01 Holice poštou nebo po telefonické dohodě na čísle 603 522 609, také do 20.8.2016 do 12:00 hodin.

Vyhodnocení celé soutěže a předání cen bude v neděli 18. 9. 2016 na zářijové výstavě „Ovoce, zeleniny a květin“ ZO ČZS Holice v areálu chovatelů u vlakového nádraží v Holicích v 15 hodin.

Ceny v soutěži každého z témat:
1. místo – hodnotný dárek za 600,-Kč
2. místo – hodnotný dárek za 500,-Kč
3. místo – hodnotný dárek za 400,-Kč

Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěže se stane každá fyzická osoba s místem trvalého pobytu v Holicích, Rovni, Velinách nebo Ostřetíně, která v době trvání zašle přihlášku a nejvíce 3 soutěžní fotografie (minimální velikost fotografie 1,5Mpx, maximální velikost souboru 3 fotografií je 4 MB, ve formátu JPG) a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, věk a e-mail, telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami soutěže. Může fotografie doplnit i krátkým vhodným popiskem. Účastníkem soutěže může být i osoba mladší 18ti let, která si určí svého zástupce staršího 18ti let pro odběr ceny v případě výhry.

Doručení fotografií:
Do 20.8.2016 do 12:00 hodin na elektronickou adresu: soutez.zahradkari@seznam.cz nebo osobně paní Rabasové na adresu: Alena Rabasová, Josefská 208, 534 01 Holice na DVD s dokladem – přihláškou a souhlasem, vyjadřujícím souhlas s podmínkami soutěže.
Zasláním soutěžní fotografie účastník soutěže prohlašuje, že:
1. Fotografii pořídil osobně
2. Souhlasí s podmínkami soutěže

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
– nesouvisí s tématy této soutěže
– na fotografiích jsou zachyceny osoby
– autor nepodal přihlášku do soutěže
– mají neetický obsah (propagují násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost)
– jsou opatřeny vulgárním popiskem
– byly pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže
– byly pořízeny na jiné než vlastní zahradě či předzahrádce nebo balkonu
– nevyhovují kvalitou nebo rozlišením
– obsahují jakékoliv nápisy (možné považování za reklamu)
– budou zaslány po uzávěrce soutěže.
Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografie všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci soutěže a její propagace, ale i pro účely zveřejnění na stránkách Města Holic, v Holických listech města Holic, na webových stránkách ZO ČZS Holice a ČZS Praha. ZO ČZS Holice se jimi může prezentovat při svých aktivitách. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií s tím, že zaslané fotografie nevrací.

Způsob vyhodnocení:
Soutěžní snímky budou vystaveny na zářijové výstavě „Ovoce, zeleniny a květin“ v Holicích, v jejímž průběhu budou návštěvníci vybírat vítězné fotografie.
Výběr proběhne v sobotu 17. 9. 2016 od 8:00 hodin do 17:00 hodin a v neděli 18. 9. 2016 od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Autoři vítězných fotografií budou po 13. hodině obesláni SMSkou s oznámením výhry a pozváním na předání cen, které bude probíhat v neděli
18. 9. 2016 od 15ti hodin na výše zmiňované zahrádkářské výstavě. Výherci, kteří se nedostaví, jsou k odběru ceny pozváni na výborovou zahrádkářskou schůzi dne
20. září 2016 od 20:00 hodin.
Za výhru není možné požadovat náhradu.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu.
Účastí v soutěži (zasláním fotografií a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace soutěže. Poskytnuté údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení soutěže). Účastník souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, a to ve všech sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je ZO ČZS Holice. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Přihlášku do fotografické soutěže naleznete na stránce: http://www.zahradkari.cz/zo/holice/index.php?tr=475&akce=1&cis_akt=2998&start=0

autor: ZO ČZS Holice

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz