PARDUBICKÁ CHARITA DĚKUJE TŘEM KRÁLŮM. VYBRALI OPĚT PŘES MILION KORUN.

0

Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna od Oblastní charity Pardubice 425 prázdných pokladniček. Navzdory třeskutým mrazům a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem popřály krásný nový rok. Na oplátku dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v jedné pokladničce v Rokytně byla i bankovka v hodnotě 5 000 Kč). V 85 obcích se jim podařilo vybrat celkem 1 009 447 korun (z toho v Holicích 75 990 Kč). Tyto peníze pomohou hlavně nemohoucím seniorům a lidem se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, ale také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala stručně shrnout letošní Tříkrálová sbírka z pohledu pardubické Charity.


Oblastní charita Pardubice děkuje všem malým i velkým koledníkům. Poděkování náleží také všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček. Zvláštní poděkování za pomoc při organizaci sbírky si zaslouží starosta města Holice Ladislav Effenberk, administrátor Římskokatolické farnosti Holice P. Radek Martínek, ředitel ZUŠ Karla Malicha Holice František Machač a všichni účinkující na Tříkrálovém koncertu, ředitel Kulturního domu Holice Petr Kačer a paní učitelka Zdeňka Lédlová ze ZŠ Holubova. Za dárky pro koledníky pořadatel sbírky děkuje firmě Naturprodukt Havířov.

V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Další prostředky pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací (povodně, požáry apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí. Více informací najdete na webu www.pardubice.charita.cz.

Vojtěch Homolka
PR pracovník, koordinátor dobrovolníků
Oblastní charita Pardubice
Češkova 1247, 530 02 Pardubice
tel: 775 296 842, e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz
www.pardubice.charita.cz

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz