Poznávání rozvoje Bosny a Hercegoviny

0

Na začátku června 2017 se 15 studentů a absolventů společně s pedagogy Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci zúčastnilo poznávací exkurze do Bosny a Hercegoviny. Tento zájezd byl většinově financován Českou rozvojovou agenturou, vládním orgánem plnícím úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce s jinými, méně rozvinutými, zeměmi a je součástí projektu, v jehož rámci se každoročně uskutečňuje exkurze právě do takovýchto zemí.

Bosna a Hercegovina je zemí sklíčenou mnoha problémy spojenými s nedávnou válkou, která se odehrála v letech 1992 až 1995 a byla nejkrvavějším konfliktem na Evropském kontinentu od druhé světové války. Šlo o konflikt mezi třemi etniky žijícími na území tohoto státu vzniklého po rozpadu bývalé Jugoslávie, a to Srby, Chorvaty a Bosňáky. Po válce byla země administrativně rozdělena na Republiku Srbskou a Federaci Bosny a Hercegoviny, která je navíc složena z deseti samosprávných kantonů. Mimo to se na severu země nachází federální distrikt Brčko, město, které je společně spravováno oběma entitami. Bosna a Hercegovina je díky tomuto složitému administrativnímu členění ve špatné politické situaci, která zemi neposouvá vpřed. Právě proto na jejím území působí celá řada mezinárodních organizací a snaží se o udržení míru mezi etniky, postupný rozvoj země a jejího začlenění do mezinárodního společenství.

První destinací tohoto zájezdu bylo Sarajevo, hlavní město Bosny a Hercegoviny. Účastníci exkurze zde navštívili několik mezinárodních organizací a institucí. Mezi ně patří místní pobočka OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), delegace Evropské Unie v Bosně a Hercegovině a úřad vysokého komisaře pro Bosnu a Hercegovinu, který má za úkol implementaci poválečných Daytonských mírových dohod do právního řádu země. Samozřejmostí bylo také navštívení ambasády České republiky v Sarajevu a debata s panem velvyslancem. Proběhla také diskuse s pracovníky USAID (Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj) nebo zakladatelkou nevládní neziskové organizace Nansen Dialogue, jejímž posláním je vzdělávání v oblasti lidských práv, demokratických praktik a prevence mezietnických konfliktů prostřednictvím dialogu. Kromě toho navštívili studenti a kantorky Mezinárodních rozvojových studií projekt na podporu místních zemědělců v severní části země, který, ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, provozuje brněnská firma GEOtest a. s.

Druhou destinací byl Mostar. Toto překrásné historické město na jihu země je známé pro krvavý konflikt mezi Srbskou a Chorvatskou armádou za bosenské války a ikonický Starý most, který byl na konci roku 1993 zničen právě Chorvaty. Most byl po kompletní rekonstrukci v roce 2004 znovuotevřen a o rok později se stal památkou UNESCO. Kromě poznání města, jako takového, byla hlavním cílem zájezdu do Mostaru návštěva místní pobočky již zmíněného Nansen Dialogue a Rozvojového programu OSN, instituce, která napomáhá k poválečné obnově města. Součástí byla také prohlídka střední školy v městečku Stolac nedaleko od Mostaru.

Jak jsem v úvodu zmínil, tento zájezd byl jeden z mnoha, které katedra, na které studuji, ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou organizuje. Před pár lety to byl zájezd do Moldavska, poté návštěva evropských institucí v Bruselu a nyní právě Bosna a Hercegovina, která mě opravdu překvapila – jak svou přírodou, tak i městy a jejich životem. Měl jsem také možnost vidět druhý největší vodopád v Evropě, Skakavac, nejvyšší mrakodrap na celém Baklánu, a nebo most, na kterém byl zavražděn František Ferdinand d’Este, což zapříčinilo první světovou válku. Je to země, která má opravdu co nabídnout. Na příští rok se plánuje výjezd do Gruzie a já doufám, že exkurze do ještě vzdálenější krajiny se vydaří stejně dobře, jako ta letošní.


Západ slunce nad Sarajevem. Foto: Veronika Rojová


Starý most v Mostaru. Foto: Veronika Rojová

autor:
Štěpán Kašpar
student Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci
absolvent Gymnázia Dr. Emila Holuba

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz