VYVOLÁVACÍ A REZERVAČNÍ SYSTÉM NA ODBORU DOPRAVY MÚ HOLICE

0

Od měsíce září byl na odboru dopravy nově nainstalován vyvolávací systém. Jedná se o novou moderní technologii, která se v současné době stává téměř standardem na úřadech našeho typu.

Vyvolávací systém slouží k obsluze klientů, kteří navštíví registr řidičů nebo registr vozidel. Samoobslužný terminál stojí na chodbě u vstupu na odbor dopravy. Na terminálu jsou zobrazeny jednotlivé agendy v uvedených polích, po jejichž stisknutí je vydáno pořadové číslo (lístek). Následně je klient vyvolán na přepážku. K vyvolání dojde v okamžiku, kdy jsou obslouženi klienti ve frontě před ním.

Současně byla na webových stránkách pod názvem Rezervační systém spuštěna služba WebC@ll. Odkaz najdete v pravé části stránek pod úředními hodinami MÚ Holice. Jedná se o online internetovou rezervační službu, umožňující klientům prohlédnout si aktuální stavy front na pracovištích a především možnost objednat se do vyvolávacího systému přes internetové stránky či mobilní aplikaci ke konkrétní činnosti, na konkrétní datum a přesný čas. Klient tak přichází ve smluveném termínu a na smluvený čas, je vyvolán s prioritou a vyhne se čekání ve frontě.

Z důvodu zabezpečení systému před tzv. fiktivními klienty se objednaný klient po příchodu na odbor dopravy nejprve ve vyvolávacím systému autentizuje pomocí PIN kódu. Autentizace spočívá v zadání PINu na dotekové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Teprve po autentizaci obdrží lístek s pořadovým číslem pro přednostní obsluhu. Klient není nucen dostavit se na minutu přesně; o časovém rozmezí je informován v emailové zprávě společně s potvrzením rezervace a obdržením PINu. V současné době je kód akceptován v rozmezí 20 minut před až 5 minut po sjednaném termínu. Zpráva na e-mail rovněž připomene klientovi jeho rezervaci 24 hodin před sjednaným termínem.

Věříme, že díky této nové službě dojde k zefektivnění naší práce a tím i ke zvýšení spokojenosti našich klientů.

zdroj: http://www.holice.eu/aktuality-obcan/item/2152-vyvolavaci-rezervacni-system-odboru-dopravy.html

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz