PODPOŘÍ ZASTUPITELSTVO NOVOU SOCHU?

1

V loňském roce vyvolal řadu vášnivých diskusí přesun sochy barikádníka ze „sokolského“ parku ke hřbitovu. Nyní se však hraje o to, zda bude centrum Holic obohaceno o památník jiného druhu.

V souvislosti s příchodem roku 2018, kdy si připomeneme 100. výročí konce první světové války a vzniku samostatného Československa, doporučila Kulturní komise Rady města Holic realizaci několika kulturních projektů, které by tyto významné události občanům města připomněly. Jeden z nejvýraznějších počinů pak představuje návrh na zřízení pomníku k ustanovení suverénní Československé republiky, který u členek a členů této komise získal jednomyslný souhlas. Rada města Holic ho ovšem na svém jednání většinově nepodpořila a definitivní rozhodnutí ponechala na zastupitelstvu. To o něm bude jednat na svém zasedání 6. listopadu.

Autorem návrhu je holický občan František Juračka, zhotovitelem by se stal umělecký kovář David Szalay z Turnova (www.szalay-sculptures.com). Pro umístění se nabízí hned několik lokalit – např. prostor mezi městským úřadem a prodejnou Qanto či na náměstí TGM, jak lze spatřit na zhotovených vizualizacích. Na komisi bylo dále diskutováno i možné situování v sokolském parku, čímž by se vyjádřila symbolika podílu sokolů na vzniku Československa i spojitost s již existující umělecky ztvárněnou připomínkou návštěvy Tomáše Garigua Masaryka v Holicích.

Přesnou lokalizaci objektu doporučila komise ještě dále podrobit diskusi odborné i laické veřejnosti, přičemž jako prvotní považuje především schválit záměr a ochotu toto umělecké dílo vůbec realizovat.

Z hlediska koncepce pomníku se jedná o dva hlavní pilíře – Česko a Slovensko – omotané kmeny a větvemi lípy. V koruně kmene je umístěna skleněná koule jako symbol Slunce. Kolem kmenu je obtočena v obrysu provedená mapa ČSR v různých podobách a nad ní umístěna československá vlajka. Provedení díla: kovaná a svařovaná ocel, zinkový základ, vrchní povrchová úprava a patinování (bronz a měděnka), sklo.

Cena činí přibližně 280 000 Kč až 350 000 Kč podle variant a úprav bez daně z přidané hodnoty. Z hlediska zdrojů financování kulturní komise předpokládá podání žádosti o grant z dotačních titulů Pardubického kraje, nabízí se také vypsání veřejné sbírky a hledání sponzorů či mecenášů, kteří by byli ochotni se na realizaci pomníku podílet i vyššími částkami.

Věřme tedy, že naše zastupitelky a zastupitelé umožní svým rozhodnutím v Holicích důstojně připomínat jedno z nejvýznamnějších výročí v našich dějinách, a to nejen v roce 2018, ale uchovají na něj památku i příštím generacím pro několik dalších desetiletí.

autor: Karel Král

Nový komentář

avatar
 
 
Štěpán Málek
Návštěvník
Štěpán Málek

Já toto řešení nepovažuji za šťastné,celková vizualita je odpovídající spíše sídlištním plastikám z přelomu 70. a 80. let.

wpDiscuz