REAKCE NA ČLÁNEK V HOLICKÝCH LISTECH O UKONČENÍ SPOLUPRÁCE SK HOLICE S DDM HOLICE

1

Možná že jste zaregistrovali konec spolupráce těchto dvou subjektů v oblasti výchovy mladých fotbalistů. Možná jste si na základě obsahu článku řekli, že v tom DDM je asi něco špatně. Možná Vás napadlo, jestli nám máte svěřovat své děti, jestli nebude lepší ty Vaše děti z kroužků DDM radši odhlásit, když jsme dle vyjádření SK Holice tak neschopní.

Nemám ve zvyku vyměňovat si názory v médiích či na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že Holické listy vychází jednou za měsíc, rozhodl jsem se tento svůj zvyk porušit. Nelichotivá a zavádějící slova totiž dopadla na školské zařízení, za jehož činnost jsem odpovědný, na jeho zaměstnance, za kterými plně stojím, i na mě, což mě velmi mrzí a koneckonců i na Město Holice, které je zřizovatelem DDM a je spoluzodpovědné za činnost svých příspěvkových organizací.

Po dobu mého působení v DDM kroužky i spolupráce s různými subjekty vznikaly i zanikaly a v historii tomu nebylo jinak. V průběhu rozjetého nového školního roku 2018/2019 dne 18. 9. 2018 se SK Holice rozhodl spolupráci ukončit. Informoval nás o této skutečnosti dopisem bez udání důvodu a s poděkováním za dosavadní spolupráci. Toto rozhodnutí jsem přijal, učinil nezbytná opatření v rámci administrativy a sdělil zástupci SK Holice, že vše respektuji a požádal ho o nezbytné kroky pro informovanost rodičů. O to víc jsem byl opravdu nemile překvapený způsobem sdělení rozhodnutí SK Holice zaslaného do všech domácností prostřednictvím Holických listů.

Konstatuji, že ve školním roce 2017/2018 se DDM staral ve svých 97 kroužcích o 1470 dětí, celkový počet stálých i externích zaměstnanců byl 74. Rozhodnutí SK Holice nepokračovat ve spolupráci nijak neovlivní chod DDM Holice. Za 15 let mého působení ve funkci ředitele DDM žádná kontrola ze strany České školní inspekce, Krajského úřadu, Města Holice ani jiných orgánů neshledala v činnosti DDM žádné zásadní pochybení.

Mohu děti i rodiče ujistit, že se nadále budeme pečlivě věnovat výchově všech našich klientů v duchu Školského zákona, Zákona o zájmovém vzdělávání a všech dalších souvisejících zákonů, předpisů a vyhlášek, tak jako tomu bylo vždy v minulosti.

Nařčení z naší neschopnosti považuji za nepravdivé a neopodstatněné, proto cítím za svou povinnost očistit jméno všech dotčených. K obsahu zmiňovaného článku se podrobně vyjádřím v Holických listech a předpokládám, že v rámci objektivity mi toto bude umožněno jejich redakční radou v nejbližším vydání na konci měsíce října.

Chci věřit tomu, že nebylo úmyslem SK Holice poškodit dobrou pověst DDM Holice ani všech dotčených, a že tato nepříjemná situace vznikla z důvodu neznalosti principů existence, chodu a problematiky našeho školského zařízení. Očekávám, že SK Holice sdělí veřejnosti, jak to se svým článkem v Holických listech vlastně myslel.

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Nový komentář

avatar
 
 
SK Holice
Návštěvník
SK Holice
Ani já nejsem příznivcem výměny názorů přes sociální sítě či jiná média a činím tak poprvé a doufám, že i naposled. Na úvod chci říci, že rozhodnutí výboru SK Holice o ukončení spolupráce nebylo učiněno s cílem poškodit jméno DDM ani nikoho z jeho představitelů, ale výhradně z důvodů, které jsou uvedeny v článku. Naše spolupráce z DDM byla historicky postavena na garantovaných tréninkových hodinách pro mládež v městské sportovní hale včetně mnoha víkendových turnajů, platbách za dopravu na zápasy, úhradě mezd pro trenéry mládeže a výhodné pojistce pro případ úrazu, která bohužel nekryla celou fotbalovou sezónu, ale pouze školní… Číst více »
wpDiscuz