Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Holic – pondělí 17. prosince 2018

0

Datum konání: v pondělí 17. prosince 2018 od 18.00 hodin
Místo konání: Základní umělecká škola Karla Malicha – společenský sál

PROGRAM:
Zahájení
Schválení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zpráva z jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva
Projednání a schválení rozpočtu města na rok 2019
Rozpočtový výhled na roky 2020-2023
Rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2018
Změny zřizovacích listin městských PO
Převody nemovitého majetku
Plán práce zastupitelstva a rady města na rok 2019
Obecně závazná vyhláška
Informace o projednávaných změnách územního plánu města
Sdělení starosty města
Různé
Závěr

Srdečně zveme občany na poslední veřejné zasedání zastupitelstva města Holic v roce 2018.
Mgr. Ondřej Výborný v.r., starosta města

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz